Decydując się na mieszkanie lub biuro oprócz kwestii funkcjonalnej oraz wielkości lokalu bierzemy pod uwagę na walory estetyczne przestrzeni. Obecnie architektura wnętrz cieszy się znacznym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem powierzyć przygotowanie określonego lokalu do użytkowania specjaliście. A co robi właściwie architekt wnętrz? Wbrew krzywdzącym opiniom, nie tylko przestawianiem drobnych dekoracji. Projektant wnętrz to osoba wykształcony, mający nie tylko zmysł artystyczny, ale przede wszystkim zdolności jego zastosowania w praktyce. W skład czynności związanych z zawodem projektanta wchodzą: nakreślanie programów przestrzenno – funkcjonalnych, a także nadzór nad przebiegiem przedsięwzięcia, oraz poszczególnymi osobami pracującymi przy danym zadaniu.Pomysły na zaprojektowanie funkcjonalnego pokoju dla dziecka Opole
Architekt wnętrz musi również przeprowadzać analizy – zarówno okolicy zewnętrznej jak i środka budynku, od strony działania różnorodnych instalacji, urządzeń wentylacji czy systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Naturalnie zaprojektowanie koncepcji plastycznej wnętrz to także obowiązek projektanta. Zawiera się w nim ponad to: selekcja materiałów, decydowanie o sposobie prowadzenia prac nad projektem, wybór indywidualnych instalacji, sprzętów, a nawet – ich projektowanie od zera. Dobry architekt wie, że istotne bywa również zagwarantowanie prawidłowej akustyki w pomieszczeniu. Projekty architektoniczne muszą gwarantować nie tylko estetykę wnętrza, lecz jednocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Poczucie estetyki, nie powinno przyćmiewać od wygody użytkowania.
Zobacz filmik